MELONDIZER

Jest taka obróbka zwana ElectroSpark Alloying (ESA)/ ElectroSpark Deposition (ESD) , czyli obróbka elektroiskrowa przyrostowa. Wykorzystując erozję elektrody i wyładowania elektryczne można budować warstwę przyrostową na metalach i tworzy się nam nowa warstwa o własnościach z góry założonych, często odmiennych od materiału podłoża. Można tą metodą uzupełniać ubytki, stosując elektrodę o takich samych własnościach jak materiał podłoża, ale najbardziej znane jest utwardzanie elektroiskrowe przyrostowe. Wykonywane najczęściej za pomocą elektrody z Węglika Wolframu (WC-Co).

Urządzenia wykorzystywane w przemyśle potrafią utworzyć na powierzchni tzw. Białą Warstwę (na zgładzie metalograficznym nie trawi się, ma kolor biały) o grubości 50-100µm.  Poza dużą odpornością na trawienie, Biała Warstwa utworzona przy pomocy Węglika Wolframu (WC) ma większą odporność na ścieranie od materiału podłoża.
Jednak urządzenia przemysłowe są:
– drogie,
– ciężkie,
– niebezpieczne dla nieprzeszkolonej obsługi (wytwarzają prąd o wystarczającym napięciu i natężeniu do zabicia człowieka).
Urządzenia tworzone dla hobbystów pracują na niższych napięciach i natężeniach, jednak ich skuteczność (możliwość wytworzenia Białej Warstwy) jest wątpliwa. A skąd ma takowe wątpliwości? Zostały wykonane zgłady metalograficzne próbek hartowanej stali 4h13, utwardzanej za pomocą poniższych urządzeń. Urządzenie i utwardzona nim powierzchnia poniżej.

tung karb    tung karb steel 420HC

Wielu majsterkowiczów buduje własne urządzenia do utwardzania metodą ESD, jednakże ich skuteczność do wytworzenia Białej Warstwy też pozwolę sobie zanegować. Poniżej zgład metalograficzny próbki hartowanej stali 4h13, utwardzanej za pomocą tzw. samoróbki:

samoróbka

Wykorzystując pomoc kolegów, moją i ich wiedzę udało się stworzyć firmie MelonTools urządzenie bezpieczne dla przeciętnego użytkownika (hobbysty) i zdolne do wytworzenia Białej Warstwy (o zwiększonej odporności na ścieranie w porównaniu do materiału na którym została wytworzona).
Tak powstał MELONDIZER mod.1, czyli urządzenie do utwardzania powierzchni.
Urządzenie to jest przystosowane do współpracy z Engraverem 290 firmy Dremel. MELONDIZER mod.1 sam i z podłączonym Engraverem 290 Dremel.

melondizer mod.1 melondizer mod.1 + engrawer

Przy napięciu poniżej 50V, mocy urządzenia poniżej 100W da się wytworzyć Białą Warstwę na stali 4H13, o grubości pow. 5µm.

5mikro

Jednakże okazało się, że przy utwardzaniu stali to za mało, oraz dla uzyskania jeszcze grubszej Białej Warstwy należało też zbudować „wzmacniacz” zwiększający napięcie podczas utwardzania do poniżej 100V i mocy poniżej 150W. Czyli MELONDIZER mod.1A.

melondizer mod.1A

A tak wyglądają zmontowany komplet gotowy do pracy, oraz zgład metalograficzny hartowanej stali 4H13 utwardzonej za pomocą MELONDIZER mod.1 + MELONDIZER mod.1A.

mod1 + mod 1A + engrawer  10mikro

A czy się różni MELONDIZER od urządzeń dostępnych na rynku i od tzw. „samoróbek”?
Żadne z tych urządzeń nie wytwarza tzw. BIAŁEJ WARSTWY o zwiększonej odporności na ścieranie.
Urządzenia sprowadzane z USA nie mają deklaracji CE. Tak jak samoróbki.

Pełny opis historii powstania urządzenia MELONDIZER na moim blogu:
http://blog.melontools.com/obrobka_cieplna/melona-produkcja/melondizer/

Instrukcja obsługi:

MELONDIZER mod. 1 Melonodizer_mod.1_2016_01 user manual pl + eng

MELONDIZER mod.1A Melonodizer_mod.1A_2016_01 user manual pl + eng